De werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de Stichting van het Onderwijs vinden het terecht dat het nieuwe kabinet structureel investeert in onderwijs. Immers, investeren in onderwijs loont voor de toekomst van Nederland. Tegelijkertijd signaleren de sociale partners dat het regeerakkoord op punten vragen oproept over de verdere uitwerking. Daarover gaat de Stichting van het Onderwijs graag met het kabinet in gesprek.

Aanpakken van lerarentekorten

Zo vindt de Stichting dat er meer gedaan kan worden aan de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs om de nijpende situatie op de onderwijsarbeidsmarkt op te lossen. Voorzitter Paul Rosenmöller: ‘Alhoewel de verwachte lerarentekorten niet benoemd worden in het regeerakkoord, gaan we ervan uit dat ook het kabinet deze hoog op de agenda heeft staan. Binnen de Stichting zien we de voorgestelde maatregelen voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het tegengaan van werkdruk in het primair onderwijs daarom als eerste stap om de tekorten aan te pakken. We spreken met de nieuwe bewindslieden graag verder over aanvullend beleid.’

Vermijd nieuwe bezuinigingen

De organisaties binnen de Stichting van het Onderwijs maken zich ook zorgen over de voorgenomen doelmatigheidskorting die het onderwijs boven het hoofd hangt. Het is onduidelijk wat die gaat betekenen voor de verschillende sectoren. ‘Doelmatiger onderwijs betekent in dit geval een bezuiniging op onderwijs en dat rijmt niet met de ambities van het kabinet om te investeren in de kenniseconomie, de kwaliteit en de toegankelijkheid van ons onderwijs,’ aldus Liesbeth Verheggen, vicevoorzitter Stichting van het Onderwijs.

Maak serieus werk van kansengelijkheid en een leven lang ontwikkelen

Een van de voornaamste en een belangrijke ambitie van het kabinet is het bestrijden van kansenongelijkheid. De maatregelen daarvoor blijven echter grotendeels hangen in experimenten. De Stichting van het Onderwijs mist een duidelijke visie over hoe het kabinet de gelijke kansen wil bevorderen. Dat geldt ook voor het stimuleren van een leven lang ontwikkelen, dat essentieel is voor vooral de kwetsbare groepen in de maatschappij. Wil Nederland daadwerkelijk een inclusieve samenleving zijn waarin kinderen, leerlingen, studenten, maar ook volwassenen gelijke kansen krijgen, dan moet het kabinet hier serieus werk van maken en dat begint bij het ontwikkelen van een heldere visie. Ook daarover gaat de Stichting van het Onderwijs graag met het nieuwe kabinet in gesprek.