Op 28 september vond een kabinetsoverleg van de Stichting van het Onderwijs plaats. Het bestuur sprak met de staatsecretaris H. Zijlstra over de richting van het actieplan Leraar 2020.

Het bestuur en de staatssecretaris zijn het in grote lijnen eens over de doelen die geformuleerd zijn over professionalisering in het onderwijs. De uitvoering is lastiger. Hoe stimuleer je professionaliteit zonder ‘gij-zult-praktijken’? Tot waar reikt de professionele ruimte? En hoe kan het nemen van die ruimte worden bevorderd? Professionals professionaliseren zichzelf, dat kun je niet van boven opleggen. Maar wat doe je bijvoorbeeld als bij scholen het hrm-beleid niet van de grond komt? De staatssecretaris benadrukt wel dat als het veld niet in beweging komt, hij genoodzaakt is te sturen. Niettemin heeft hij liever dat de sectoren dat zelf doen. Bij professionalisering zijn het doel en het proces gelijk.

De staatssecretaris bevestigt dat de Stichting van het Onderwijs een goede setting is om dit thema te bespreken. De volgende stap is om te bepalen wie welke stappen gaat zetten en wie welke rollen neemt, zodat de Stichting niet blijft steken in het herbevestigen van de gedeelde intenties. Ook is het van belang om samen de wijze vast te stellen waarop de voortgang wordt bewaakt. De Stichting werkt dit alles voor het volgende bewindspersonenoverleg uit.