Onlangs is een motie aangenomen waarin de Tweede Kamer de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoekt om bij de partners in de Stichting van het Onderwijs aan te dringen tot afbouw van de BAPO-regeling (regeling ter Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen). Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft hierover een brief geschreven aan de sociale partners in de Stichting van het Onderwijs.

Een aantal partners in de Stichting van het Onderwijs heeft op hun website al op de brief gereageerd. Het bestuur van de stichting bespreekt deze brief tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.
(bron: rijksoverheid.nl)

Download

Brief aan de Stichting van het Onderwijs

Reacties